Zpět

Albrechtičky (něm. Klein Olbersdorf, soudní okres Příbor, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Metoděj

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny koncem roku 1892 pod č. j. 46 958.
Světová válka činnost spolku přerušila natolik, že po převratu již nebyla obnovena.
K úřednímu výmazu ze spolkového katastru došlo v roce 1921.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín

Obsah