Zpět

Archlebov (soudní okres Ždánice, okresní hejtmanství Kyjov)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství počátkem roku 1892 pod č. j. 1137. Počátkem století však činnost ve spolku ustala, k výmazu došlo v roce 1914.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437e Spolkový katastr okresu Kyjov

Obsah