Zpět

Bílá Lhota (něm. Weißölhütten, soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Cyril

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 2.3.1869 pod č. j. 3389.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah