Zpět

Babice (něm. Babitz, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.3.1904 pod č. j. 11 704.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk;

Obsah