Zpět

Bernartice (nšm. Bernsdorf, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Čtenářsko-pěvecký a vzdělávací spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1897 pod č. j. 3293.
Nadšení členům spolku vydrželo jen několik let, výmaz ze spolkového katastru byl proveden již v roce 1911.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín

Obsah