Zpět

Bílčice (něm. Heidenpiltsch, soudní okres Dvorce, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.6.1913 pod č. j. 48 986.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437m Spolkový katastr okresu Moravský Beroun;

Obsah