Zpět

Bílsko (soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Přemysl

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 8.3.1900 pod č. j. 6 258

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah