Zpět

BrnoSbor moravských učitelek od roku 1935 Vachův sbor moravských učitelek

Sbor moravských učitelek v roce 1920 Vytvořil se v roce 1915 z ženské části Moravského smíšeného sboru učitelského, jehož činnost se kvůli odchodu většiny mužů do války úplně zastavila.
Při prvním vystoupení ženského sboru v Brně 7.11.1915 zazněla díla Antonína Dvořáka (Moravské dvojzpěvy), Josefa Suka (Ženské sbory) a Jaroslava Kříčky (Tři moravské dvojzpěvy).
V příštím roce absolvoval 25členný sbor 17 koncertů (Brno, Hořice, Hradec Králové, Kroměříž, Luhačovice, Nová Paka, Olomouc, Praha), 1917 vystoupil v Českých Budějovicích, Litomyšli, Ostravě, Poličce, Přerově, Táboře a Třeboni, 1918 opět v Brně, Havlíčkově Brodu, Chrudimi, Jindřichově Hradci, Vyškově a Žďáru nad Sázavou.
Valná hromada v Brně 6.5.1917 rozhodla o vytvoření samostatného Sboru moravských učitelek, ale kvůli válečným událostem a ruchu po vzniku republiky byl formální vznik nového spolky potvrzen až 19.11.1921, kdy zároveň zanikl původní sbor smíšený.Prameny a literatura:

Telec Vladimír, Zouhar Zdeněk, 50 let VSMU. Jubilejní sborník Vachova sboru moravských učitelek. Brno 1963;

Zpět

Spolky v Brně
Obsah