Zpět

Bohuňovice (něm. Boniowitz, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Čtenářsko-pěvecký spolek Cyril a Method

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 10.12.1870 pod č. j. 21 564.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk

Obsah