Zpět

Bohutice (něm. Bochtitz, soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 21.5.1885 pod č. j. 13 784.
K výmazu ze spolkového katastru došlo v květnu 1901 pro nečinnost spolku.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov

Obsah