Zpět

Bojkovice (soudní okres do r. 1905 Uherský Brod, poté Bojkovice, hejtmanství Uherský Brod)Čtenářsko-pěvecký spolek Světlov

Spolkové stanovy byly schváleny 30.5.1866 pod č. j. 10 053.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Uherský Brod

Obsah