Zpět

Bořitov (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)
Zábavní čtenářsko-pěvecký spolek Všeslav

Stanovy z 20.1.1870 potvrzeny místodržitelstvím 25.2.1870 pod č. j. 13 264.
Spolek se rozešel již na jaře 1873, výmaz ze spolkového katastru byl proveden téhož roku (č. j. 1 334/1873).

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 a Spolkový katastr okresu Boskovice;
                    fond B 13 fasc. 230;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah