Zpět

Borkovany (soudní okres Klobouky, okresní hejtmanství 1850-1855, 1868-1938 Hustopeče, 1855-1868 Klobouky)

Farní cyrilská jednota

Stanovy byly brněnským místodržitelstvím schváleny 9.2.1898 pod č. j. 3750.
Hne na ustavující valné hromadě se přihlásilo 37 činných členů. Předsedou byl volen v letech 1898-99- farář P. Arnošt Vlček, jednatelem 1898-99- rolník Josef Ondrůj, sbormistrem 1898-99- učitel Jan Fuchs.
Při svém vzniku měl spolek sbor 10S, 10A, 9T, 8B. Existoval ještě v roce 1940.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
SOkA Mikulov JAF 6;
CyrilObsah