Zpět

Borotice (soudní okres Znojmo, okresní hejtmanství Znojmo,14 km V od Znojma)Männergesangverein

Stanovy schváleny 11.5.1899 pod č. j. 17 864. Po světové válce nebyla činnost spolku obnovena a byl v roce 1921 vymazán ze spolkového katastru (č. j. 12 853).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo

Obsah