Zpět

Boršov (něm. Porstendorf, soudní okres Moravská Třebová, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Arbeiter Sängerbund Frohsinn

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 1.4.1911 pod č. j. 25 467.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;

Obsah