Zpět

Bošovice (soudní okres Klobouky, hejtmanství Hustopeče)

Čtenářsko pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly schváleny až 5.5.1881 pod č. j. 8592, ustavující valná hromada se konala 16.10..
V roce 1888 byl spolkovým jednatelem Matouš Valík, 1894 P. František Žbánek.
Na Besedě 5.2.1888 (ukončené samozřejmě taneční zábavou) byl program zahájen pochodem z Prodané nevěsty, mimo dobově oblíbené deklamovánky zazněly sbory Mařenka (V. J. Novotný), Já jsem Slovan, Laštověnka a Holuběnka.
V programu uvedené Adagio W. A. Mozarta nelze blíže určit.
Počátkem roku 1893 se ve spolku vytvořil ochotnický odbor, organizovaný abiturientem reálky Josefem Rotnáglem. Jeho členové provedli 10.9.1893 Prodanou lásku od Jana Nerudy a Pippichovu hru Ve veřejném životě.
Spolkovými sbormistry byli místní nadučitelé Josef David a po něm Rudolf Sedlák. Při slavnostní besedě k 25letému trvání spolku dne 21.1.1894 zněly smíšené sbory a s průvodem harmonia zazpíval dívčí sbor.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
SOkA BV Mikulov fond A 3 OkÚ Hustopeče karton 266 fac. 813;
Kubový Jos., šimandl Jar., Skulínek J., Bošovice. MNV Bošovice 1985


Obsah