Zpět

Bouzov (něm. Bussau, soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny koncem roku 1895 pod č. j. 45 568.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah