Zpět


Božice - České Křídlovice   něm. Possitz - Gr. Grillowitz.
(Soudní okres Jaroslavice, okresní hejtmanství 1855-1868 Jaroslavice, 1868-1949 Znojmo)Männergesangverein

Stanovy byly schváleny 13.1.1887 pod č. j. 39 516/86.
K příležitosti 40letého panování Františka Josefa I.uspořádal spolek 8.9.1888 slavnostní liedertafl v Českých Křídlovicích, na liedertaflu 22.4.1889 zazněly sbory m. j. L. van Beethovena (Ehre Gottes), F. Mendelssohna-Barthooldyho (Der Jäger Abschied, Bauerlied) a J. V. Kalivody (Das deutsche Lied). Liedertafly se konaly poměrně pravidelně na jaře a na podzim (dál 22.4. a 10.11.1889), výjimku tvořilo vystoupení v okolí (např. 8.12.1888 v Boroticích).
Předsedou byl do roku 1889 Anton Nebenfuhr, poté 1890- obchodník Josef Kubinek, sbormistrem učitel Franz Schoblik, jeho zástupcem Franz Hess, od roku 1890 nadučitel Jakob Hesina a učitel Franz Litschke.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresů Znojmo a Moravské Budějovice;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo 1850-1949 karton 263 č.j. 16 210/1888, 21 446/1888, 1 882/1889, 2 858/1889, 7 625/1889, 11 114/1889, 20 262/1889, karton 267 č. j. 1389/1890, 2488/1890


Obsah