Zpět

Bradlné (Bradleny, něm. Bradlen, soudní okres Kunštát, hejtmanství Boskovice)


Hudebně pěvecký spolek Moravan

Stanovy schváleny 13.5.1886 pod č. j. 13 917.
Ustavující schůze se konala 6.6.1886. Prvním předsedou byl zvolen bradlenský farář P. Jakub Kružík (1889 Jan Mrázek), místopředsedou Jan Mrázek, jednatelem Alois Krásenský, pokladníkem Václav Vrána, sbormistrem Antonín Filip. 20.2.1889 předseda Jan K. Mrázek.
Výmaz ze spolkového katastru byl proveden 1905/10 681.

Prameny:

SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice karton 248

Obsah