Zpět

Branišovice něm. Frainspitz
(soudní okres Moravský Krumlov, od r. 1902 Pohořelice, okresní hejtmanství Moravský Krumlov, od r. 1902 Mikulov)

Männergesangverein Austria

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 5.4.1899 pod č. j. 11 948.
Po světové válce spolek činnost neobnovil a byl koncem roku 1922 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov

Obsah