Zpět

Brankovice (soudní okres Bučovice, hejtmanství Vyškov)


Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství koncem roku 1887 pod č. j. 39 622.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah