Zpět

Břest   (soudní okres Kroměříž, okresní hejtmanství Kroměříž)


Čtenářský spolek Vlastenec

Spolek založil 1871 řídící učitel Vincenc Zlámal, poté dlouholetý sbormistr spolku. Stanovy byly schváleny 23.12.1871 pod č. j. 23 630.
V roce 1903 převzal funkci sbormistra učitel a spolkový režisér Josef Melen (1907 odešel do Morkovic), po něm cvičil sbory učitel Karel Pospíšil. Předsedou spolku byl na přelomu století Josef Kosatík, 1905-1907 František Nevřala, 1908 nadučitel František Máca, 1909 Karel Šopek, 1910-1922 František Nevřala; jednatelem do r. 1903 učitel Josef Melen, 1903-1905 Josef Hradil, 1906 Karel Šopek, 1907-1909 Antonín Hýža, 1910-1913 Norbert Černý. Spolek se intenzivně věnoval divadlu, činohrám i zpěvohrám. K divadlu i jiným hudebním produkcím využíval spolek m.j. kroměřížskou Albertovu hudbu, kolem roku 1905 již domácí hudbu Kolaříkovu. Od roku 1912 spolek cvičil a provozoval divadla ve spolupráci s místním Sokolem, společná představení režíroval učitel Antonín Hýža (režisér od roku 1907 po Josefu Melenovi). Mimo Vincence Zlámala jmenoval spolek svým čestným členem ještě učitele Vincence Kulendíka.
Po válce (1922) byl při likvidaci spolku, byl předán jeho majetek místní organizaci Sokola (starosta Antonín Hýža, jednatel Alois Kusala)

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437d Spolkový katastr okresu Kroměříž;
SOkA Kroměříž fond B-e 8, i.č. 1, Školní kronika Břest 1870-1903;
fond B-l 1, i.č. 1, Zápisy schůzí Čtenářského spolku Vlastenec Břest 1903-1922,
fond B-j 5 Farní úřad Břest, i.č. 91, školní záležitosti 1792-1893


Obsah