Zpět

Březová (něm. Brüsau, soudní okres Svitavy, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Damen Gesang- und Dilettanten-Verein

Stanovy byly schváleny 28.6.1899 pod č. j. 23 989.
Po válce spolek neobnovil svou činnost v rámci československých zákonů a byl v roce 1922 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;
SOkA Litomyšl fond OkÚ Moravská fasc. 1612


Spolky v Březové
Obsah