Zpět

Březová  (něm. Brüsau, soudní okres Svitavy, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Frauen- und Mädchen- Bundesgruppe des Bundes der Deutschen Nordmährens

Stanovy byly schváleny 23.2.1903 pod č. j. 8 405.


Prameny:

SOkA Litomyšl fond OkÚ Moravská fasc. 1612

Spolky v Březové
Obsah