Zpět

Březová  (něm. Brüsau, soudní okres Svitavy, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.4.1870.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;

Spolky v Březové
Obsah