Zpět

Brumov (soudní okres Valašské Klobouky, okresní hejtmanství Uherský Brod)

Slovanský čtenářský spolek Sušil

Spolek vznikl aktivitou P. Karla Molitora (známého zejména jako hybatele dění kolem milenia příchodu slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu), Františka Kovaříka a Františka Zahradníka.
Spolkové stanovy z 15.5.1869 byly místodržitelstvím schváleny 10.6.1869 pod č. j. 8810.
Podle § 2 těchto stanov bylo cílem ("ůčelem") spolku založiti a udržeti ústav, v kterém se čtením novin, časopisů, knih a spisů, obzvláště slovanských, hovorem, hudbou a hrou dovolenou společenská zábava všech účastníků pěstuje.
Že hudba či zpěv nezůstaly jen na papíře stanov, dosvědčuje například dochovaná žádost spolku o povolení besedy v únoru 1873 s vypsaným programem.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Uherský Brod;
SOKA Zlín fond ONV Valašské Klobouky i.č. 774 karton 463


Obsah