Zpět

Buk (soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Podhájan

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 25.2.1870 pod č. j. 2525.
Fakt, že byl spolek ze spolkového katastru vymazán v roce 1914, t.j. rok poté, co v obci vznikl Místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu (stanovy schváleny 17.3.1913), nás opravňuje k domněnce, že Podhájan s novým spolkem splynul a tak fakticky zanikl.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah