Zpět

Cakov (něm. Zakow, soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Čech

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 21.10.1908 pod č. j. 62 000.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah