Zpět

Čáslavice (soudní okres Třebíč, okresní hejtmanství Třebíč)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 14.10.1889 pod č. j. 36 980.
Ustavující schůze spolku se konala koncem roku 1889. Předsedou se stal farář P. Jan Karásek, sbormistrem řídící učitel Ludvík Doležal, jednatelem učitel Augustin Svoboda. Do zřízené pěvecké školy se přihlásilo 12 mužů, 9 žen, 4 děti.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Třebíč;
Cyril

Obsah