Zpět

Čechy pod Kosířem (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Pěvecký spolek Kosíř

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.4.1869 pod č. j. 5644.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah