Zpět

Čechyně (soudní okres Slavkov, hejtmanství Vyškov)Männergesangverein

Spolkové stanovy schválilo brněnské místodržitelství 14.3.1910 pod č. j. 17 860.
Předsedou spolku se stal Jan Vlach, sbormistrem Karel Brzezina. Po světové válce spolek činnost pro nedostatek členů neobnovil a v roce 1923 zanikl. Ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1933.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
                    fond B 40/II kart. 3930 i.č. 52 474


Obsah