Zpět

Čeladná (něm. Czeladna, soudní okres Frenštát pod Radhoštěm, okresní hejtmanství Místek)

Vzdělávací a zábavní spolek Beseda

Před Besedou vznikl v Čeladné Místní odbor Národní jednoty pro Východní Moravu, ale počátkem 90. let zanikl. Spolkové stanovy Besedy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1896 pod č. j. 49 671.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 i Spolkový katastr okresu Moravská Ostrava

Obsah