Zpět

Čelechovice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek omladiny čelechovské Rozkvět

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.9.1908 pod č. j. 50 552.
Po válce spolek činnost neobnovil a byl na jaře roku 1921 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Proatějov

Obsah