Zpět

Černotín (soudní okres Hranice, okresní hejtmanství Hranice)
Farní cyrilská jednota

Spolek ustaven během roku 1882 aktivitou faráře P. Konráda Surmy, jenž předtím působil při olomouckém dómu a nadučitele Jana Zapletala. Ustavující schůze byla svolána za účelem zahájení reformy liturgického zpěvu a hudby, dne 8.12.1882 (na svátek Neposkvrněného početí P.M.). Do pěvecké školy se ještě ten den přihlásilo 20 dětí a 30 dospělých, vznikl také 70členný literátský sbor.
Stanovy spolku byly úředně schváleny 5.1.1883 pod č. j. 176. Vznikla tak první cyrilská jednota v olomoucké arcidiecézi.
Valná hromada po schválení stanov se konala 2.2.1883. Protektorem byl zvolen farář P. Konrád Surma, předsedou spolku rolník F. Tomečka, místopředsedou a sbormistrem nadučitel, regenschori Jan Zapletal (-1889), jednatelem František Humplík (-1889). Pro valné hromadě 9.1.1887 se předsedou stal obchodník Antonín Šindler, jednatelem rolník František Humplík (-1889). Po smrti P. Surmy (†1.4.1887) byl od července 1887 protektorem FCJ nastupující farář P. Možný. Od roku 1889 vedl spolek rolník Ferdinand Humplík.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436g Spolkový katastr okres Hranice;
Cyril IX/1882 č. 12 str. 97


Obsah