Zpět

Černovice (soudní okres Kunštát, okresní hejtmanství Boskovice)Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 13.8.1883 pod č. j. 20 063.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;

Obsah