Zpět

Černovír (soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)Čtenářsko-pěvecký spolek Jaroslav

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 2.10.1885 pod č. j. 26 939.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah