Zpět

Cetechovice (soudní okres Zdounky, okresní hejtmanství Kroměříž)Čtenářsko-pěvecký spolek Lumír

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství koncem roku 1895 pod č. j. 45 471.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 473d Spolkový katastr okresu Kroměříž

Obsah