Zpět

Citov (soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 15.1.1884 pod č. j. 457.
Počátkem století činnost ve spolku ustala, k výmazu ze spolkového katastru došlo koncem roku 1911 (výnos místodržitelství č. j. 47 101 / 1911).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah