Zpět

Cholina (něm. Köllein, soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Občanská Beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 19.1.1900 pod č. j. 661.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah