Zpět

Chornice (něm. Kornitz, soudní okres Jevíčko, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 26.11.1893 pod č. j. 40 247

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;

Obsah