Zpět

Chvalkovice na Hané (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimír

Spolkové stanovy z 1.9.1884 byly místodržitelstvím schváleny 14.10.1884 pod č. j. 25 846.
Prozatímním předsedou byl do ustavující valné hromady Ondřej Krupica (1899 P. Jan Břečka). Podle stanov byly ve spolku zřízeny odbory zpěvácký, hudební a odbor divadelních ochotníků, změnou stanov v roce 1889 byl zřízen ještě odbor hospodářský.
Po světové válce spolek zanikl pro nedostatek členstva již v roce 1919, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1934.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
                    fond B 40/II kart. 3947 i.č. 20 083


Obsah