Zpět

Chvalovice (něm. Kallendorf, soudní okres Znojmo, okresní hejtmanství Znojmo)


Männergesangverein

Spolek vznikal během roku 1887, stanovy schválilo místodržitelství 23.8.1887 pod č. j. 24 607.
Dne 18.11.1888 se konala ustavující slavnost nového spolku, na které zazněly sólové zpěvy, mužské sbory a cappella i s doprovodem. Ten obstaral místní řídící učitel Jan Steuer.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo karton 263 č. j. 19954/1888


Obsah