Zpět

Dolní Dunajovice (Soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

K. k. Kriegsverein Graf Czernin (Spolek válečných vysloužilců)
Existoval od roku 1880-

Prameny:

MZA B 40/I 437g Spolkový katastr okresu ....

Leseverein (Čtenářský spolek) 1882-1921Spolky v Dolních Dunajovicích
Obsah