Zpět

Dolní Dunajovice (Soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Männer- Gesang Verein

Vznikl v roce 1881, Stanovy schváleny 20.1.1881 pod č. j. 1019. V roce 1892 byl jeho předsedou Hieronymus Ulsinger. Spolek byl činný ještě 1938.Prameny:

MZA B 40/I 437g;
SOkA BV Mikulov fond A 1 OkÚ Mikulov 1850-1945, karton 219, Dolní Dunajovice č. 2


Spolky v Dolních Dunajovicích
Obsah