Zpět

Dolní Dunajovice (Soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Deutscher Gesang- und Geselligkeits- Verein “Traube”

Založen v roce 1897, stanovy opět změněny 1904.
Spolek byl činný ještě 1938.

Prameny:

MZA B 40/I 437g;
SOkA BV Mikulov fond A 1 OkÚ Mikulov 1850-1945, karton 219, Dolní Dunajovice č. 23


Spolky v Dolních Dunajovicích
Obsah