Zpět


Dolní Kounice (něm. Unter Kanitz, soudní okres Ivančice, okresní hejtmanství Brno)Utraquistischer Gesangverein Orpheus

Spolkové stanovy byly schváleny 16.4.1876 pod č. j. 7947. Po světové válce spolek svou činnost neobnovil a byl v roce 1923 ze spolkového katastru ¨vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436c Spolkový katastr okresu Brno-venkov

Obsah