Zpět

Dolní Věstonice (něm. Unter Wisternitz, Soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Gesangverein

Stanovy z 28.4.1901 byly schváleny 15.5.1901 pod č. j. 16850.
Předsedou byl zvolen A. Koschatsky, jednatelem Wilhelm Stiegler, sbormistrem nadučitel Karl Geyer (ještě 1936), archivářem Matěj Schmidt.
Spolek byl činný ještě v roce 1938, kdy měl přes 30 členů.

Prameny:

MZA B 40/I 437g, SOkA BV fond A 1 OkÚ Mikulov 1850-1945 karton 220, Dolní Věstonice č. 3

Obsah