Zpět

Dambořice (soudní okres Ždánice, okresní hejtmanství Kyjov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost (Katolický čtenářský spolek)

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 12.9.1887 pod č. j. 27 246, změněny byly v roce 1897. Ještě před světovou válkou činnost spolku ustala a spolek byl počátkem roku 1913 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437e Spolkový katastr okresu Kyjov

Obsah