Zpět

Dědice (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko pěvecký spolek Slavibor

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 28.2.1868 pod č. j. 3412.
Dne 11.2.1893 bylo při příležitosti oslav 25letého trvání spolku provedeno divadlo Svatojanský dvůr, spolek vykazoval činnost ještě v roce 1919.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40 / I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Kupka Jan, Z Počátků spolkového života na Vyškovsku. In: Zprávy okresního vlastivědného musea ve Vyškově č. 23, březen 1959 str. 7;
Vyškovské noviny 1893/8 21.4.1893


Obsah