Zpět

Horní Dlouhá Loučka (něm. Ober Langenlutsch, soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.10.1886 pod č. j. 30 889.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah